Ansvarsfriskrivning

Välkommen till Smalltownsweden.com! Denna webbplats erbjuder information om resor, kultur, mat och spännande destinationer i Sverige. Webbplatsen har enbart referenssyfte och tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår genom användning av informationen på webbplatsen. Innan du använder någon information rekommenderar vi att du läser noggrant och tar ansvar för informationens riktighet och lämplighet i förhållande till dina egna ändamål.

Ansvarsfriskrivning

Smalltownsweden.com förbinder sig att säkerställa noggrannheten och pålitligheten hos den information som tillhandahålls på denna webbplats. Trots detta tar vi inget ansvar för några skador eller förluster som uppstår genom användning av denna information. Genom att använda denna webbplats godkänner du följande villkor och bestämmelser.

Begränsning av ansvar

Vi tar inget ansvar för några direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller följdsamma skador eller förluster som uppstår genom användning eller förlitande på informationen på denna webbplats. All information som används från denna webbplats är ditt eget ansvar och du bör vara ansvarig för informationens riktighet och lämplighet för dina egna ändamål.

Upphovsrätt

Allt innehåll, bilder, logotyper, ikoner och annat material på denna webbplats är endast ägda av Smalltownsweden.com och skyddas av upphovsrättslagen. Alla immateriella rättigheter för detta material tillhör Smalltownsweden.com eller andra aktuella upphovsrättsinnehavare som vi har rättigheter från.

Besökare och användare av denna webbplats får inte kopiera, distribuera, ändra, återanvända eller använda något innehåll på denna webbplats utan godkännande i skrift av Smalltownsweden.com eller motsvarande upphovsrättsinnehavare.

Information från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller information från tredje part. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för noggrannheten och lämpligheten av information från tredje part. Alla handlingar eller beslut baserade på information från tredje part är ditt eget ansvar och du bör anta all risk själv.

Denna webbplats kan ändra information eller policy utan förvarning. Att fortsätta använda webbplatsen efter sådana ändringar innebär att du accepterar och samtycker till dessa ändringar.

Ändring av policy

Smalltownsweden.com har rätt att ändra och uppdatera villkor och bestämmelser för ansvarsfriskrivning och policy för att anpassa sig till juridiska ändringar och driftspraxis. Vi åtar oss att tydligt meddela sådana ändringar och tillhandahålla den senaste versionen av ansvarsfriskrivning och policy på webbplatsen.

Genom att fortsätta använda webbplatsen efter en sådan ändring godkänner du och samtycker till de ändrade villkoren och bestämmelserna. Vi rekommenderar dig att kontrollera och läsa noggrant igenom ansvarsfriskrivningen och policyn varje gång du besöker webbplatsen för att vara medveten om eventuella uppdateringar.

Om du har några frågor eller synpunkter på denna ansvarsfriskrivning, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls på webbplatsen.